O projekcie NOJAK – Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia Administracyjne I stopnia przygotowują studentów do podjęcia pracy przede wszystkim w organach terenowej administracji rządowej i samorządowej. Natomiast specjalność administracja bezpieczeństwa wewnętrznego jest propozycją dla absolwentów szkół średnich, którzy swoją karierę zawodową wiążą z zatrudnieniem w służbach mundurowych, organach kontroli legalności wykonujących funkcje policyjne oraz podmiotach administracji bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego.

Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie rynku na profesjonalne usługi z zakresu zapewniania szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz zjawisko prywatyzacji zadań policyjnych, program studiów obejmuje także zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem podmiotów gospodarczych. Dzięki objęciu specjalności wsparciem z projektu Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne, oferta kształcenia jest wzbogacona o możliwość odbycia kursów specjalistycznych i instruktorskich z zakresu sportów i specjalności obronnych, terroryzmu oraz ochrony osób i mienia.

Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

loga sponsorów

Przewiń do góry