DODATKOWY NABÓR NA KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY!

dodano 16 marca 2015, o godzinie 13:14

Wielce Szanowni Uczestnicy Projektu!

W związku z rezygnacją części uczestników kursu kwalifikowanego pracownika ochrony, pragnę bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w niniejszym kursie. Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony przewidziany jest jako forma zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez studentów kierunku Administracja specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Wprowadzenie kursu do Projektu Nowa Jakość Edukacji-Bezpieczeństwo Wewnętrzne jest następstwem spostrzeżeń poczynionych na gruncie funkcjonowania organów administracji publicznej oraz zmiany standardów zarządzania bezpieczeństwem obiektów użyteczności publicznej.  Każdy obiekt użyteczności publicznej jest bowiem obiektem objętym obowiązkiem zapewnienia ochrony przebywających na jego terenie osób i mienia. W przypadku więc przyszłych pracowników administracji samorządowej i rządowej, nieodzownym wydaje się, aby osoby w przyszłości zajmujące się zarządzaniem tego typu obiektami, miały kwalifikację umożliwiające im sprawowanie nadzoru nad podmiotami chroniącymi realizujące w tym zakresie usługi. Postulowany wzorzec absolwenta specjalności Bezpieczeństwo Wewnętrzne, zakłada, iż po ukończeniu kursu, student będzie posiadał kwalifikacje pozwalające na sprawowanie realnego nadzoru nad funkcjonującym w danym obiekcie systemem ochrony osób i mienia, a także będzie w stanie przygotować i brać udział w realizacji zamówień publicznych w zakresie powierzania usług ochrony osób i mienia.

Odrębnym obszarem, gdzie udział w kursie ma realne zastosowanie są międzynarodowe porty lotnicze oraz inne miejsca organizacji transportu zbiorowego. W przypadku międzynarodowych portów lotniczych, w związku z wysokimi standardami bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, warunkiem zatrudnienia w strukturach podmiotów świadczących usługi jest posiadanie ukończonego kursu kwalifikowanego pracownika ochrony oraz wpisu na listę pracowników, dokonanego przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji.

Trzecim obszarem, gdzie posiadanie kwalifikacji wynikających z ukończenia kursu jest niezbędna, pozostaje przemysł rozrywkowy. Zapewnianie bezpieczeństwa imprez masowych (muzycznych i sportowych) jest bowiem oparte na wykwalifikowanych kadrach porządkowych i informacyjnych, spełniające wymogi ustawy o ochronie osób i mienia. Ukończenie kursu upoważnia zatem zarówno do sprawowania nadzoru nad kadrami pracowników ochrony fizycznej, jak i do opracowania planów ochrony.

Zgodnie ze standardami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, realizacja kursu odbywa się z podziałem na pięć bloków:

  1. ogólnoprawny (50 godzin)
  2. ochrona osób (30 godzin)
  3. ochrona mienia (70 godzin)
  4. wyszkolenie strzeleckie (35 godzin)
  5. samoobrona i techniki interwencji (60 godzin).

Założenia metodyczne kursu, przewidują, iż blok zajęć teoretycznych powinien zakończyć się z początkiem maja 2015 roku. Następnie przeprowadzone zostaną zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego, które zakończą cykl zajęć realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2014-2015. Pozostała część kursu tj. zajęcia z samoobrony i techniki interwencji odbędą się w semestrze zimowych roku akademickiego 2015-2016. Dołączenie do kursu, jest zatem możliwe do czasu zakończenia zajęć teoretycznych, których absencja może być uzupełniona poprzez pracę własną bez udziału wykładowcy, po przeprowadzeniu stosownego sprawdzenia kompetencji.

Jeszcze raz gorąco zachęcam

Wasz Nieustający w Trosce o Świetlaną Przyszłość Uczestników Projektu

Koordynator

dr Robert Netczuk  

Przewiń do góry