KONFERENCJA NAUKOWA: PRYWATYZACJA ZADAŃ POLICYJNYCH…

dodano 26 kwietnia 2015, o godzinie 14:22

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt poinformować, iż w dniu 13 maja 2015 roku, w auli nr 8, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się kolejna konferencja naukowa Projektu Nowa Jakość Edukacji-Bezpieczeństwo Wewnętrzne, pt.: „Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa”.

Konferencja odbywać się będzie w godzinach 9.00 do 16.30 a obrady konferencyjne odbędą się z podziałem na trzy panele poświęcone problematyce prywatyzacji w zakresie ochrony osób i mienia, usług detektywistycznych oraz przejawów prywatyzacji zadań policyjnych przybierających postać indywidualnych uprawnień obywatelskich w zakresie samoobrony (obrona konieczna) i samoochrony (prawo do posiadania broni palnej). Jednym z wątków poruszanych w trakcie konferencji będzie także zagadnienie udziału społeczności lokalnych w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz problem prawnych aspektów monitorowania przestrzeni publicznej w celach prewencyjnych.

Mając na uwadze zróżnicowanie zagadnień występujących w obrębie omawianej problematyki, do udziału w konferencji ponownie zaprosiliśmy, oprócz przedstawicieli środowisk naukowych, Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawicieli sądów powszechnych, służb policyjnych, straży przyrodniczych i komunikacyjnych, Sił Zbrojnych RP oraz podmiotów gospodarczych oferujących usługi detektywistyczne oraz w zakresie ochrony osób i mienia.

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

Komitet Naukowy:

 plakat Y

Przewiń do góry