PODRÓŻ STUDYJNA i KONFERENCJA NAUKOWA W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

dodano 24 listopada 2015, o godzinie 21:16

wsowl

W dniach 19-20.11.2015r. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w związku z otrzymanym zaproszeniem, odwiedziło Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Pierwszego dnia, studentów powitał kpt. dr Artur Gołębiowski, który czuwał nad grupą przez cały dzień. Po obowiązkowym zameldowaniu „na bramie” – w Biurze Przepustek, mieliśmy okazję odwiedzić Salę Tradycji, gdzie dowiedzieliśmy się nieco więcej, na temat historii uczelni, a następnie nadszedł czas na zapoznanie z bazą naukowo-dydaktyczną WSOWL, tj. – możliwości taktyczno-bojowe poszczególnych jednostek sprzętu wojskowego w laboratorium budowy i eksploatacji pojazdów wojskowych, broń będąca na wyposażeniu podchorążych WSOWL w magazynie broni, a także warunki funkcjonowania w pododdziale. Mieliśmy również okazję do wypróbowania swoich sił na trenażerach i symulatorach, będących na wyposażeniu uczelni (symulator pola walki – „Śnieżnik”, trenażery służące do szkoleń załóg KTO Rosomaków). Zwiedzanie umilił nam symbol wojskowej kuchni – grochówka, smaczna, choć według zapewnień studentów studiów wojskowych, wcale nie występująca tak często w żołnierskiej diecie. Po „zapchaniu kichy” punktem końcowym było spotkanie z przedstawicielami kół studenckich WSOWL, które zaowocowało nawiązaniem współpracy z Naukowym Kołem Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa.

Drugiego dnia uczestniczyliśmy w konferencji naukowej, pt. „Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Ochrona zdrowia i życia podstawą bezpieczeństwa osoby”, organizowanej przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL, we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrą Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Centrum Profilaktyki Społecznej oraz Polskim Towarzystwem Socjologicznym. Otwarcia konferencji i powitania zgromadzonych gości, w imieniu Rektora-Komendanta WSOWL gen. bryg. prof. dr hab. Mariusza Wiatra dokonał Prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar.

Pierwszą sesję plenarną otworzył prof. dr hab. Jerzy Kopania z Akademii Teatralnej w Warszawie, w swoim wystąpieniu na temat „Przyczyny sprawczej kryzysu cywilizacji Zachodu”. Tematyka „Bezpieczeństwa zdrowotnego: od perswazji do przymusu” została przedstawiona przez prof. dr hab. Marię Nowacką z Uniwersytetu w Białymstoku. Dr hab. prof. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Teresa Grabińska zaprezentowała referat prof. dr hab. Ewy Leś z Uniwersytetu Warszawskiego, pt. „Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w Polsce na przykładzie kryzysu rodziny”. Ostatnim zagadnieniem tej sesji była „Pomoc psychologiczna wobec potrzeb migranta”, zaprezentowana przez dr Agnieszkę Hennel-Brzozowską, z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Po krótkiej przerwie kawowej, nadszedł czas na drugą sesję plenarną, poświęconą zagadnieniom prawnym. Rozpoczął ją dr Wojciech Organiściak z Uniwersytetu Śląskiego, który omawiał „Historię prawa wojskowego (prawo karne materialne i procesowe) w Polsce do XX wieku”. Następnie mgr Przemysław Piątek z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie podjął tematykę „Prawa karnego pierwszej dekady Polski Ludowej, jako efektu ówczesnych zmian politycznych i źródła zagrożenia bezpieczeństwa obywatela”. „Karnoprawne aspekty rozkazu wojskowego” były przedmiotem rozważań dr Jarosława Marciniaka z Uniwersytetu Opolskiego. Na zakończenie sesji dr Robert Netczuk z Uniwersytetu Śląskiego, opiekun naszego koła, przedstawił „Współczesne problemy postępowania karnego w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (rozważania modelowe)”.

Elementem, który niewątpliwie wzbudził dużo emocji, była prezentacja kpt. dr Zbigniewa Zielonki z Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz kmdr por. Krzysztofa Rumińskiego z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, którzy zaprezentowali operację „PROMOCJA”, czyli propagandowy sukces „Polish story” w Afganistanie.

Ostatnia była sesja panelowa, która poruszyła następującą tematykę: „Tradycje japońskiej kultury bezpieczeństwa narodowego” – dr Juliusz Piwowarski z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, „Współpraca transgraniczna medycznych służb ratunkowych oraz jej funkcjonowanie na terenie powiatu zgorzeleckiego” – płk prof. dr hab. Tomasz Smal z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz mgr Anna Dorobisz z Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego w Zgorzelcu, „Akcje afirmatywne oraz ekonomiczne równouprawnienie czarnych a (nie)bezpieczeństwo obywateli RPA” – dr Marta Nowakowska z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, „Zarządzanie podczas sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią nieznanego wirusa” – dr Edyta Izabela Rudolf z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, „Wpływ stresu na bezpieczeństwo personalne” – mjr dr Ireneusz Ciosek oraz mgr Adam Kołcz z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, „Ochrona zdrowia, instytucja zaufania publicznego i bezpieczeństwo osoby w etyce medycznej” – dr Jerzy Luty z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Nasza eskapada okazała się strzałem w dziesiątkę, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Nawiązanie współpracy z Kołem Naukowym WSOWL, a także tematyka konferencji zaowocowały nowymi pomysłami i przedsięwzięciami, o których mamy nadzieję usłyszycie w przyszłości. Na zakończenie zachęcamy gorąco do obejrzenia zdjęć z naszego pobytu w WSOWL, które znajdziecie w odpowiednim albumie.

KNBWLOGO2
Zarząd Koła Naukowego

Przewiń do góry