Działania ochronne w strategii ochrony osób

Szkolenie ma na celu wykształcenie u uczestników zdolności do rozpoznawania i identyfikacji źródeł zagrożeń dla osób ochranianych oraz umiejętności doboru środków i metod zapobiegania i odpierania bezpośrednich i bezprawnych zamachów na życie i zdrowie osoby chronionej.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do słuchaczy drugiego roku studiów na kierunku Administracja – specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Warunki rekrutacji: Warunkiem udziału w szkoleniu jest formalne uczestnictwo w programie: „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne” oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z celami, metodami i środkami ochrony osobistej osób znajdujących się w sytuacji szczególnych zagrożeń.

Opis szkolenia: sala wykładowa ćwiczenia na sali

Termin realizacji: 4 semestr

Czas trwania: 20 godzin

Przewiń do góry