Kontrola ruchu osobowego

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad i założeń taktycznych prowadzenia nadzoru ruchu osobowego w obiekcie i na obszarze chronionym. Efektem szkolenia będzie nabycie umiejętności identyfikacji zagrożeń dla osób oraz mienia na obszarze chronionym, a także praktycznej umiejętności przeprowadzania kontroli i interwencji w stosunku do osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ochranianego obiektu lub mienia. Szkolenie przewidziane jest jako uzupełnienie kursu kwalifikowanego pracownika ochrony, który warunkuje zatrudnienie w strukturach podmiotów zarządzających bezpieczeństwem międzynarodowych portów lotniczych.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do słuchaczy studiów na kierunku Administracja – specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Warunki rekrutacji: Warunkiem udziału w szkoleniu jest formalne uczestnictwo w programie: „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne”.

Opis szkolenia: Szkolenie będzie przeprowadzone częściowo w formie wykładów klasycznych oraz prowadzonych z wykorzystaniem środków multimedialnych. Dodatkowym elementem szkolenia będzie prowadzenie także prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu kontroli osób, bagażu, ładunku oraz pojazdów oraz współdziałania pracowników ochrony z wykorzystaniem technicznych środków obserwacji i komunikacji bezprzewodowej.

Termin realizacji: 21 luty 2015 roku.

Czas trwania: 6 godzin

Prowadzący: Pan Piotr Uchroński – Szef Ochrony MPL Pyrzowice

Przewiń do góry