Kurs detektywa

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z prawnymi i praktycznymi uwarunkowaniami wykonywania zawodu detektywa. Z uwagi na częściową realizację programu kursu w ramach obligatoryjnych przedmiotów przewidzianych programem studiów na kierunku administracja specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne, program kursu wzbogacony będzie o zapoznanie słuchaczy z taktycznymi i technicznymi aspektami gromadzenia, przechowywania, przetwarzania informacji o obywatelu.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do słuchaczy drugiego roku studiów na kierunku Administracja – specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Warunki rekrutacji: warunkiem udziału w szkoleniu jest formalne uczestnictwo w programie „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne”. Z uwagi cel szkolenia (wystąpienie z wnioskiem o wydanie licencji) uczestnicy powinni także spełniać kryteria określone w art. 29 ust. 1 u. o usługach detektywistycznych.

Opis szkolenia: kurs będzie realizowany w wykładów prowadzonych z wykorzystaniem środków techniki multimedialnej, w formie ćwiczeń polegających na sporządzeniu planu czynności detektywistycznych oraz dokumentacji przeprowadzonych czynności i będących ich następstwem pism procesowych Zajęcia odbywać się będą w salach WPiA UŚ. Program szkolenia odbywa się według standardów wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2013 r., poz. 1638):

  1. ochrony danych osobowych (7 godzin)
  2. ochrony informacji niejawnych (8 godzin),
  3. przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa (15 godzin),
  4. przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (20 godzin).

Termin realizacji: Zajęcia rozpoczynają się w dniu 18 lutego 2015 roku i odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach 18.30-20.00.

Czas trwania: 50 godzin

Warunki zaliczenia: frekwencja na poziomie min. 90% + egzamin końcowy wewnętrzny. Wynikiem kursu jest obowiązkowe zaliczenie egzaminu końcowego z zakresu materiału realizowanego na kursie. Zaliczenie egzaminu odbywa się przed komisją powołaną przez organizatora. Po zaliczeniu egzaminu słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu, który będzie umożliwiał wystąpienie z wnioskiem do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o przyznanie licencji detektywa.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001638

Przewiń do góry