Kurs instruktora samoobrony

 

Kurs instruktora samoobrony przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach wychowania fizycznego (jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu instruktorskiego kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej, w danej specjalności, (uprawniającą do pracy w charakterze instruktora), pozwalający na podjęcie legalnej pracy w krajach Unii Europejskiej.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do słuchaczy studiów na kierunku Administracja – specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Warunki rekrutacji: Warunkiem udziału w szkoleniu jest formalne uczestnictwo w programie: „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne”. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie. Umiejętności sportowe w zakresie sportów walki i technik interwencji na poziomie. Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku z uczestnictwem w kursie zawodowym, prowadzonym w zakresie rekreacji ruchowej (specjalność sporty walki).

Opis szkolenia: kurs odbywać się będzie w systemie cotygodniowych spotkań we wtorki i czwartki w godzinach 18.00-19.30 oraz zjazdów weekendowych (7-8 marca, 21-22 marca, 11-12 kwietnia, 16-17 maja 2015 roku) w godzinach 9.00-16.00. Zajęcia będą się odbywały w formie wykładów z wykorzystaniem środków multimedialnych, ćwiczeń polegających na opracowaniu dokumentacji działalności sportowej, projektów planów treningowych oraz zajęć gimnastycznych na sali treningowej.

Termin rozpoczęcia: 17 luty 2015 r.

Termin zakończenia: 30 czerwca 2015 r.

Czas trwania: 150 godzin

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach oraz zdanie egzaminu końcowego egzaminu zawodowego zorganizowanego przez wykonawcę posiadającego akredytację Kuratorium Oświaty.

Przewiń do góry