Kurs instruktora surwiwalu

Kurs ma na celu przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy oraz wykształcenie umiejętności uprawniających do wykonywania zawodu instruktora survivalu. Kurs instruktora surwiwalu przygotowuje kursantów do pracy w klubach surwiwalowych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu instruktorskiego kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej, w danej specjalności, (uprawniającą do pracy w charakterze instruktora), pozwalający na podjęcie legalnej pracy w krajach Unii Europejskiej.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do słuchaczy studiów na kierunku Administracja – specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Warunki rekrutacji: Warunkiem udziału w szkoleniu jest formalne uczestnictwo w programie: „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne” oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Opis szkolenia: Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz zajęć praktycznych obejmujących prezentacje metod przetrwania w różnych warunkach terenowych i klimatycznych, zdobywanie wody i pożywienia, budowę schronienia i rozniecanie ognia w różnych warunkach, jak postępować w sytuacjach katastrof, wypadków komunikacyjnych czy klęsk żywiołowych – powodzi, pożaru, lekcje przygotowania prowizorycznej broni, narzędzi i odzieży, jak zachować bezpieczeństwo i jak udzielić pomocy przedmedycznej sobie i innym w przypadkach: zatruć, ukąszeń, złamań, krwotoków, omdleń. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu potwierdzenie posiadania umiejętności takich jak: planowanie i prowadzenie surwiwalowych zajęć rekreacyjnych, monitorowanie surwiwalowych zajęć rekreacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć, demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w surwiwalowych zajęciach rekreacyjnych, prowadzenie różnego rodzaju gier oraz organizowanie turniejów surwiwalowych, udzielanie instrukcji w zakresie korzystania ze sprzętu surwiwalowego, wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów, udzielanie pomocy i przyjmowanie roli lidera w sytuacji zagrożeń życia i klęsk żywiołowych.

Czas realizacji: semestry 2-5

Metody kształcenia: wykłady interaktywne wykładowa, zajęcia praktyczne w formie obozu.

Warunki ukończenia kursu: odbycie kursu oraz zdanie egzaminu

« 2 z 5 »
Przewiń do góry