Kurs przygotowawczy do odbycia kursu instruktora wyszkolenia strzeleckiego

 

 

 

Szkolenie ma na celu nabycie podstawowej wiedzy o budowie i prawnych aspektach posługiwania się bronią palną. Uczestnicy kursu nabędą umiejętności posługiwania się bronią palną jako środkiem obrony koniecznej i środkiem przymusu bezpośredniego.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do słuchaczy studiów na kierunku Administracja – specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Warunki rekrutacji: Warunkiem udziału w szkoleniu jest formalne uczestnictwo w programie: „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne”.

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do odbycia kursu instruktora strzelectwa sportowego. Szkolenie zakłada więc zapoznanie słuchaczy z zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy, budową poszczególnych rodzajów i typów broni. Z zasadami konserwacji i czyszczenia broni oraz  balistyki i metodyki strzelania. Program kursu obejmuje naukę strzelania z broni krótkiej (pistolety, rewolwery) oraz długiej (karabin, strzelba gładkolufowa, pistolet maszynowy). Szkolenie będzie przeprowadzone częściowo w formie wykładów multimedialnych oraz w formie praktycznych warsztatów i ćwiczeń strzeleckich na strzelnicy

Termin realizacji: 4 semestr.

Czas trwania: 35 godzin

Termin rozpoczęcia: 12 luty 2015 rok.

Zajęcia teoretyczne: we wtorki od godziny 18.30-20.00 (12 luty 2015 r., 17 luty 2015 r., 24 luty 2015 r., 3 marca 2015 r., 10 marca 2015 r.,)

Zajęcia praktyczne: sobota-niedziela 7-8 marca 2015 r., oraz 22 marca 2015 r., (od 9.00-16.00)

Kurs upoważnia do przystąpienia do udziału w kursie instruktora strzelectwa sportowego  

Przewiń do góry