Metody i środki ochrony portów lotniczych

Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką czynności ochronnych wykonywanych na obszarach portów lotniczych. Efektem będzie nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy z zakresu podstaw prawnych, metod zapobiegania zamachom terrorystycznym oraz taktyki podejmowania interwencji w przypadkach naruszeń bezpieczeństwa i porządku na obszarach lotnisk i portów lotniczych. Wprowadzenie szkolenia do programu Projektu wynika ze zmiany Prawa lotniczego i będącej jego następstwem postępującej prywatyzacji zarządzania bezpieczeństwem w transporcie lotniczym. Efektem wspomnianych zmian stał się wzrost zapotrzebowania przez operatorów Międzynarodowych Portów Lotniczych na wykształconą kadrę pracowniczą, posiadającą kwalifikację w zakresie znajomości prawa, języków obcych oraz dysponującą wiedzą specjalistyczną z zakresu zarządzania bezpieczeństwem. Wprowadzenie kursu jest odpowiedzią na podpisanie porozumienia pomiędzy przedstawicielami MPL Balice i MPL Pyrzowice. Udział w szkoleniu jest cennym uzupełnieniem kursu kwalifikowanego pracownika ochrony, którego odbycie jest warunkiem zatrudnienia w strukturach podmiotów świadczących usługi na terenie portów lotniczych. Uzyskane w związku z udziałem w szkoleniu informacje i umiejętności, mogą być dodatkowo uzupełnione udziałem w praktykach organizowanych na terenie portów lotniczych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do słuchaczy kierunku Administracja – specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Warunki rekrutacji: Warunkiem udziału w szkoleniu jest formalne uczestnictwo w programie: „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne”.

Opis szkolenia: Szkolenie jest wariantem rozwojowym szkoleń kontrola ruchu pasażerskiego, zadania związane z ochroną infrastruktury krytycznej oraz ochrona obiektów wielkopowierzchniowych.

Metody kształcenia: Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów prowadzonych z wykorzystaniem środków multimedialnych, ćwiczeń polegających na analizie podstaw prawnych podejmowania czynności ochronnych oraz zajęć praktycznych związanych z kontrolą ruchu osobowego na obszarze lotnisk i portów lotniczych.

Czas realizacji: 11-12 kwietnia 2015 roku

Czas trwania: 14 godzin

Prowadzący: Pan Marek Brzęk-Szef Ochrony Międzynarodowego Portu Lotniczego  Balice

Przewiń do góry