Nowoczesne środki zabezpieczenia technicznego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi środkami technicznymi wykorzystywanymi współcześnie w systemach ochrony osób i mienia. W ramach szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie roli i wykorzystania systemu monitorowania wizyjnego miejsc publicznych, systemów wykrywania zagrożeń i alarmowania oraz technicznych systemów zabezpieczania mienia. 

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do słuchaczy trzeciego roku studiów na kierunku Administracja – specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Warunki rekrutacji: Warunkiem udziału w szkoleniu jest formalne uczestnictwo w programie: „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne”.

Opis szkolenia: Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z wykorzystaniem w działaniach ochronnych środków technicznych zabezpieczenia mienia, dokumentów oraz osób. Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami działania i wykorzystywania poszczególnych urządzeń i systemów technicznych ochronny osób i mienia.

Metody kształcenia: Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów prowadzonych z wykorzystaniem środków multimedialnych, ćwiczeń polegających na analizie zasad działania technicznych systemów ochrony i alarmowania.

Czas realizacji: 5 semestr

Czas trwania: 18 godzin

Przewiń do góry