Ochrona obiektów wielkopowierzchniowych

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad i założeń taktycznych działań ochronnych w obiektach wielkopowierzchniowych. Efektem szkolenia będzie nabycie umiejętności z zakresu taktyki i techniki zarządzania bezpieczeństwem w budynkach i obiektach użytkowanych, w których zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników nosi znamiona katastrofy lub sprowadzenia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Szkolenie jest kontynuację szkoleń specjalistycznych z zakresu ochrony osób i mienia. Jest cennym uzupełnieniem wiedzy i umiejętności dla osób wiążących swoje przyszłe zatrudnienie w strukturach administracji publicznej (budynki urzędów, sądów i prokuratur) lub w strukturach przedsiębiorców zarządzających infrastrukturą transportu kolejowego, drogowego, morskiego i lotniczego, a także jako zarządzający w centrach handlowych.    

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do słuchaczy studiów na kierunku Administracja – specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Warunki rekrutacji: Warunkiem udziału w szkoleniu jest formalne uczestnictwo w programie: „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne”.

Cel szkolenia: Szkolenie jest specjalistycznym rozwinięciem szkolenia „Kontrola ruchu osobowego”. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką zarządzania bezpieczeństwem w budynkach wielkopowierzchniowych o dostępie nieoznaczonej liczby użytkowników przestrzeni chronionej (budynki użyteczności publicznej, hipermarkety, centra handlowe, dworce kolejowe i autobusowe, stadiony, hale sportowe).

Opis szkolenia: Szkolenie będzie przeprowadzone częściowo w formie wykładów klasycznych oraz prowadzonych z wykorzystaniem środków multimedialnych. Dodatkowym elementem szkolenia będzie prowadzenie zajęć praktycznych z taktyki obserwacji oraz zarządzania bezpieczeństwem tłumu.

Termin realizacji: 16-17 maja 2015 r., (alternatywnie 30-31 maja 2015 r., )

Czas trwania: 16 godzin

Prowadzący szkolenie: Pan Grzegorz Cieśla (Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas)

Przewiń do góry