Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenie ma na celu nabycie wiedzy o podstawowych przyczynach powstawania urazów i metodach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej powstających w związku z funkcjonowaniem organów administracji publicznej i formacjami mundurowymi. Uczestnicy kursu nabędą umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do słuchaczy studiów na kierunku Administracja – specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Warunki rekrutacji: Warunkiem udziału w szkoleniu jest formalne uczestnictwo w programie: „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne”.

Opis szkolenia: Szkolenie będzie przeprowadzone częściowo w formie wykładów multimedialnych oraz w formie praktycznych warsztatów i ćwiczeń czynności resuscytacyjnych przeprowadzonych w warunkach plenerowych lub na sali gimnastycznej.

Termin realizacji: 13-14 grudnia 2014 rok

Miejsce realizacji: Śląski Klub Strzelecki ALFA Sp. Z.O.O. Siemianowice Śląskie, ul. Zwycięstwa 2

Czas trwania: 15 godzin

ZAD 1 – PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Przewiń do góry