Przetrwanie sytuacji kryzysowej (zakładniczej)

Celem szkoleń jest nabycie wiedzy z zakresu mechanizmów psychologicznych osoby będącej ofiarą porwania lub sytuacji zakładniczej. Osoby biorące udział w szkoleniu pracować będą analizując najważniejsze grupy odbiorców działań antykryzysowych i ich potrzeby, kategorie najczęściej pojawiających się kryzysów i ich specyfikę. Na tej podstawie podejmą próbę tworzenia procedur reagowania poszczególnych podmiotów na sytuacje kryzysowe.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do słuchaczy drugiego roku studiów na kierunku Administracja – specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Warunki rekrutacji: Warunkiem udziału w szkoleniu jest formalne uczestnictwo w programie: „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne”.

Cel szkolenia:  Celem sesji jest wyjaśnienie podstawowych definicji związanych w sytuacjami kryzysowymi, kształtowanie umiejętności odróżniania ich od sytuacji krytyki i konfliktu, wskazanie na negatywne, ale także pozytywne konsekwencje kryzysu dla instytucji oraz doprecyzowanie pojęć, nad którymi uczestnicy pracować będą w części dalszej.

Opis szkolenia: szkolenie będzie przeprowadzone w postaci wykładu interaktywnego z wykorzystaniem środków prezentacji multimedialnej, ćwiczeń i warsztatów poświęconych symulacji sytuacji kryzysowej i sposobów radzenia sobie ze stresem.

Termin realizacji: 6 semestr

Czas trwania: 20 godzin

Przewiń do góry