Strategie zapobiegania terrorystycznym zamachom bombowym

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z etiologią terrorystycznych zamachów bombowych i najczęstszymi metodami realizacji zamachów i im zapobiegania. Efektem kształcenia będzie zdobycie praktycznych umiejętności postępowania w przypadku zagrożenia zamachem bombowym oraz w sytuacji po zamachu. Poznają, lub przypomną sobie, czym jest zjawisko wybuchu i z pomocą wykładowcy zwizualizują sobie jego skutki. Uzupełnią też wiedzę na temat współczesnych materiałów wybuchowych i możliwości zastosowania ich przez zamachowca w postaci urządzeń wybuchowych. Nabędą też umiejętności praktycznych, m.in.: Poznają zasady funkcjonowania i organizacji punktu kontroli ruchu osobowego oraz na podstawie przykładów i w wyniku opisu symulowanego zdarzenia wypracują możliwe do zastosowania elementy taktyki kontroli osób w sytuacjach zagrożenia.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do słuchaczy drugiego roku studiów na kierunku Administracja – specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Warunki rekrutacji: Warunkiem udziału w szkoleniu jest formalne uczestnictwo w programie: „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne”.

Opis szkolenia: szkolenie będzie przeprowadzone w postaci wykładu interaktywnego z wykorzystaniem środków prezentacji multimedialnej, ćwiczeń i warsztatów poświęconych problematyce zapobiegania zamachom bombowym.

Termin realizacji: 29-30 listopada 2014 rok

Miejsce realizacji: Śląski Klub Strzelecki ALFA Sp. Z.O.O., ul. Zwycięstwa 2

Czas trwania: 15 godzin

STRATEGIE ZAPOBIEGANIA TERRORYSTYCZNYM ZAMACHOM BOMBOWYM

Załączniki do pobrania

Przewiń do góry