Warsztaty sabotażowe

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania instytucjami w sytuacji kryzysowej. W ramach zajęć uczestnicy nabędą wiedzę na temat współczesnych zagrożeń dla instytucji państwowych i podmiotów gospodarczych ze strony terroru kryminalnego. Efektem kształcenia będzie zdobycie praktycznych umiejętności analizy ryzyka oraz umiejętności przygotowania planu oraz realizacja strategii zapobiegania zamachom bombowym.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do słuchaczy drugiego roku studiów na kierunku Administracja – specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Warunki rekrutacji: Warunkiem udziału w szkoleniu jest formalne uczestnictwo w programie: „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne”.

Opis szkolenia: szkolenie będzie przeprowadzone w postaci wykładu interaktywnego z wykorzystaniem środków prezentacji multimedialnej, ćwiczeń i warsztatów poświęconych przygotowaniu diagnozy zagrożenia terrorem kryminalnym wybranych obiektów.

Termin realizacji: 6 semestr

Czas trwania: 15 godzin

Przewiń do góry