PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

dodano 5 stycznia 2015, o godzinie 11:19

Relacja ze szkolenia „PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA”

W dniach 13-14 grudnia 2014 roku odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie odbyło się w systemie zakładającym nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wyniku zdarzeń o znamionach katastrof i wypadków powstałych z przyczyn naturalnych (ratownictwo cywilne). Natomiast drugi dzień szkolenia poświęcony został metodyce postępowania w stosunku do ofiar urazów powstałych w warunkach pola walki (pierwsza pomoc BLS).

Celem szkolenia było, oprócz pozyskania wiedzy o mechanizmach powstawania poszczególnych typów urazów i zasadach ich diagnozy, nabycie przede wszystkim praktycznych umiejętności udzielania pomocy w warunkach zbliżonych do naturalnych. Z tego względu, podczas szkolenia wykorzystano nie tylko szeroką gamę środków ratowniczych, ale również środki pozoracji urazów o zróżnicowanej etiologii powstawania (sztuczna krew, sztuczne rany szarpane i darte, środki do makijażu). Dla wiernego odzwierciedlenia dramaturgii akcji ratowniczej, uczestnicy szkolenia byli podzieleni na dwie grupy (ratownicy i poszkodowani). Rolą poszkodowanych było symulowanie objawów poszczególnych typów urazów, poprzez odpowiednie i umiejętne wykorzystanie środków pozoracji oraz komunikację werbalną (dialogi  i wokaliza) oraz pozawerbalną (praca ciałem, mikro oraz makroekspresje).* Natomiast zespoły ratownicze miały za zadanie dokonanie prawidłowej diagnozy powstałych urazów oraz udzielenie pomocy w czasie pozwalającym na zabezpieczenie stabilnego stanu poszkodowanego do czasu przybycia medycznego zespołu ratowniczego. Kulminacyjnym punktem szkolenia była pozoracja zdarzenia, którego skutkiem była nieoznaczona liczba rannych. Odbyła się ona w warunkach plenerowych, z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki (materiały pirotechniczne oraz amunicji hukowej).

W szkoleniu udział wzięło 30 uczestników specjalności Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy wykazali się pełnym zaangażowaniem i poświęceniem oraz wielkim talentem aktorskim. Jego przebieg został utrwalony dzięki wsparciu przedstawicieli Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Obszerna relacja filmowa już wkrótce.

Wasz Koordynator Projektu

Robert Netczuk

* Byłem pod wrażeniem symulacji ataku epilepsji!

Przewiń do góry