PRAKTYKI STUDENCKIE W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Wielce Szanowni Uczestnicy Projektu!

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich od lat organizuje miesięczne praktyki dla studentów kierunków humanistycznych, w  tym prawo i administracja. Oferujemy szansę wypróbowania swojej wiedzy i zdobycia doświadczenia przydatnego w dalszej karierze zawodowej pod opieką pracownika merytorycznego w interesującym zakresie. Osoby najbardziej zaangażowane mogą ubiegać się o tytuł Ambasadora RPO.

Wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyk studenckich w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach bardzo serdecznie zapraszamy do składania aplikacji. Informacje oraz dokumenty dostępne są:

na stronie www.rpo.gov.pl w zakładce PRAKTYKI STUDENCKIE http://www.rpo.gov.pl/pl/content/praktyki-studenckie

lub pod numerem telefonu Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach 32 72 86 800

Z upoważnienia Dyrektora Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Pani dr Aleksandry Wentkowskiej

Wasz Koordynator Projektu

Robert Netczuk

Przewiń do góry