PRAKTYKI STUDENCKIE W PORTACH LOTNICZYCH

W związku z licznymi zmianami w Prawie lotniczym, których ubocznym efektem jest zmiana struktury zatrudnienia w służbach bezpieczeństwa operatorów międzynarodowych portów lotniczych, z chwilą rozpoczęcia projektu, podjęliśmy starania na rzecz uwzględnienia w programie studiów na specjalności Bezpieczeństwo Wewnętrzne, zagadnień związanych z problemem zarządzania bezpieczeństwem w portach lotniczych. Efektem prowadzonych prac koncepcyjnych są zarówno przedmioty do wyboru, stricte związane z problematyką transportu lotniczego:

jak również fakultatywne kursy i szkolenia objęte wsparciem z programu NOJAK (strategie zapobiegania terrorystycznym zamachom bombowym, ochrona obiektów wielkopowierzchniowych, kontrola ruchu osobowego, metody i środki ochrony portów lotniczych). Wyrazem zainteresowania jakim Nasz Wydział obdarza problematykę transportu lotniczego były także konferencje naukowe prowadzone z udziałem przedstawicieli MPL Balice i MPL Pyrzowice (Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne) oraz konferencja zorganizowana przez zespół kierowany przez Pana prof. dr hab. Rafała Blicharza (Port lotniczy miejsce świadczenia usług).

W przypadku, osób zainteresowanych zatrudnieniem w podmiotach zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem w lotnictwie, dodatkowym wymogiem jest zdobycie licencji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, które także jest możliwe dzięki udziałowi w projekcie NOJAK. Nasza oferta skierowana jest zatem zarówno do osób zainteresowanych zatrudnienie w strukturach bezpieczeństwa międzynarodowych portów lotniczych, jak również do osób już zatrudnionych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskują oprócz klasycznego wykształcenia akademickiego, także dodatkowe umiejętności specjalistyczne.

Przypominam Państwu zatem, że celem jak najściślejszego powiązania ścieżki kształcenia z oczekiwaniami rynku, Wasz Koordynator Projektu, doprowadził do nawiązania przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego kontaktów roboczych z przedstawicielami Międzynarodowego Portu Lotniczego Balice oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego Pyrzowice. W efekcie, obok wsparcia w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych przez praktyków zajmujących eksponowane stanowiska w obu portach lotniczych, mają także Państwo możliwość odbycia w tamtejszych strukturach praktyk zawodowych.  Serdecznie zatem zapraszam Państwa do rozważenia perspektywy odbycia praktyk zawodowych w strukturach MPL Balice lub MPL Pyrzowice. W przypadku zainteresowania, proszę o osobisty kontakt podczas dyżuru.

Serdecznie pozdrawiam

Wasz Koordynator Projektu

Robert Netczuk   

 

Pliki do pobrania

  • pdf Porozumienie MPL Pyrzowice
    Porozumienie w sprawie praktyk - MPL Pyrzowice
    Data dodania: 29 listopada 2014 10:54 Rozmiar pliku: 189 kB
  • pdf Porozumienie MPL Balice
    Porozumienie w sprawie praktyk - MPL Balice
    Data dodania: 29 listopada 2014 10:54 Rozmiar pliku: 412 kB
Przewiń do góry