RELACJA Z PODRÓŻY STUDYJNEJ DO CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

dodano 11 maja 2016, o godzinie 19:57

RAPORT OPERACYJNY NR KNBW 003/24-25/04/2016

Niedługo po wizycie studyjnej do Ośrodka Szkoleń Straży Granicznej, Studenci Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego mieli okazję odwiedzić Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Celem wyprawy było poznanie zasad naboru oraz szkolenia żołnierzy i funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, a także poznanie metod wykonywania ustawowych zadań w zakresie czynności dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych.

Podróż rozpoczęliśmy w dniu 24 kwietnia 2016 roku. Po przybyciu do Mińska Mazowieckiego i zakwaterowaniu, odbyliśmy spotkanie poświęcone omówieniu zasad wstępu, kontroli ruchu osobowego i poruszania się na terenie jednostki wojskowej. Przedstawiono nam także podstawowe informacje z zakresu metod ochrony informacji niejawnych w jednostkach Sił Zbrojnych RP oraz jednostkach administracyjnych nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Reszta wieczoru upłynęła nam na spotkaniu organizacyjnym członków Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które poświęciliśmy omówieniu projektu harmonogramu realizacji zadań Koła na rok akademicki 2016/2017.

Dzień później, podczas projekcji filmowej mieliśmy okazję zapoznać się z działaniami, zadaniami oraz strukturą Żandarmerii Wojskowej. Przedstawione zostały nam również warunki rekrutacji.

Następnie udaliśmy się na pokaz Techniki i Taktyki Interwencji, gdzie studenci mieli okazję samodzielnie przećwiczyć podstawy posługiwania się tonfą oraz przestudiować wyposażenie i możliwości szkolenia w zakresie działalności prewencyjnej (m.in. zestaw do zabezpieczania miejsca zdarzenia, kolczatka drogowa, kajdanki szczękowe) i kryminalistycznej (ambulans kryminalistyczny, walizki kryminalistyczne).

Na koniec wyjazdu, każdy ze Studentów miał okazję poczuć się, jak „technik kryminalistyki” i zabezpieczyć swoje ślady daktyloskopiczne, cheiloskopiczne oraz ślady małżowiny usznej, będące przedmiotem zainteresowania konchoskopii (otoskopii kryminalistycznej).

Wyjazd był finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz środków krajowych w ramach projektu NOJAK.

 

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej galerii!

Opracowała nasza Pani Prezes Emilia Biel

« 1 z 5 »
Przewiń do góry