RUSZA LOGOWANIE NA KURSY DŁUGOTERMINOWE

dodano 18 stycznia 2015, o godzinie 14:49

Wielce Szanowni Uczestnicy Projektu!

W poniedziałek o godzinie 22.00 rozpoczyna się logowanie na kursy długoterminowe. Przypominam, iż obejmuje ono możliwość udziału w kursach:

  1. języka migowego (60 h)
  2. detektywa (50 h)
  3. kwalifikowanego pracownika ochrony (245 h)
  4. instruktora surwiwalu (150 h)
  5. instruktora samoobrony (150 h)
  6. instruktora strzelectwa sportowego (250 h)
  7. instruktora Point Shooting Tactical System (150 h).

Dodatkowo, dla osób zainteresowanym strzelectwem przewidujemy także kurs przygotowawczy do odbycia kursu instruktora strzelectwa sportowego (35 h). Ma on na celu wykształcić u uczestników umiejętności w zakresie posługiwania się bronią palną, w stopniu umożliwiających odbycie kursu instruktora strzelectwa sportowego. Zakładamy jednak, iż znajdują się już wśród Państwa osoby, które takie umiejętności posiadają. W takim wypadku, nie muszą w nim uczestniczyć. Gdyż wystarczającym jest przedłożenie poświadczenia nabycia stosownych umiejętności w innych sposób (np. członkostwo w klubie strzeleckim, patent strzelecki). Dopuszczalnym też jest udział w kursie przygotowawczym, bez konieczności kontynuacji w postaci kursu instruktorskiego.

Naszym zamiarem jest, aby zakończyć pierwszą edycję wszystkich kursów instruktorskich i zawodowych najpóźniej w listopadzie 2015 roku. Sam kurs języka migowego, z uwagi na założenia metodologiczne, musi się zakończyć w czerwcu 2015 roku. Odbywać się zatem będzie w sekwencji dwóch spotkań w tygodniu (16.50-18.20 albo 18.30-20.00) w ramach dwóch bloków po 1,5 godziny. Proszę też pamiętać, że kursy instruktorskie są dość absorbujące czasowo. Z uwagi na konieczność stworzenia realnej możliwości udziału w nich Studentom Niestacjonarnym, odbywać się one będą w soboty i niedziele tzw. „nie zjazdowe”. Dodatkowo przewidujemy 2 tygodniowy kurs wakacyjny poświęcony realizacji zajęć praktycznych w terenie.

Przypominam też, że łączenie dwóch długich kursów zawodowego i instruktorskiego, mimo, że regulaminowo dopuszczalne, może się okazać dla Państwa zbyt czasochłonne. Proszę zatem o podejmowanie decyzji o logowaniu z dostatecznym rozeznaniem i realną oceną swoich możliwości czasowych.

Życzę Państwu powodzenia przy logowaniu

Wasz Koordynator Projektu

Robert Netczuk

 

Przewiń do góry