SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. „System Ratownictwa Medycznego i Zarządzania Kryzysowego w warunkach pokoju i w stanach nadzwyczajnych”

dodano 2 kwietnia 2016, o godzinie 11:46

W piękny, słoneczny dzień 23 marca 2016 roku urzeczywistniła się inicjatywa trzech Kół Naukowych Naszego Wydziału. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy z Kołem Naukowym Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Kołem Naukowym Prawa Administracyjnego podjęły się zorganizowania studenckiej konferencji pt.

„System Ratownictwa Medycznego i Zarządzania Kryzysowego w warunkach pokoju i w stanach nadzwyczajnych”

Naszą współpracę poczytujemy jako duży sukces. Chcieć, to móc!

Wraz z konferencją udało Nam się zorganizować akcję krwiodawstwa, dzięki uprzejmości Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, które pozytywnie oceniło zainteresowanie – jednak prawnicy, to nie tylko sami „krwiopijcy”. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy!

Wśród zaproszonych gości, przybyłych na Nasze wydarzenie, pojawili się przedstawiciele:

Nie zabrakło również przedstawicieli straży miejskich i gminnych, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz szkół średnich naszego regionu.

Otwarcia konferencji i powitania zaproszonych gości dokonał opiekun Naszego Koła – dr Robert Netczuk, a także w imieniu Pana Dziekana, prof. dr hab. Czesława Martysza – Prodziekan dr hab. Mariusz Jagielski. Pierwszy panel, moderowany przez Jakuba Gorzelanego – przedstawiciela Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego poruszał następującą problematykę:

Krótka przerwa regeneracyjna pozwoliła na nabranie sił przed panelem drugim, którego moderatorami byli Adrianna Stroka oraz Krzysztof Wąsek – przedstawiciele Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego. Była to okazja do zapoznania się z następującymi zagadnieniami:

Następnie, po pokrzepieniu ducha nastało również pokrzepienie ciała – przerwa obiadowa, po której wróciliśmy na ostatni, trzeci panel, którego moderatorem był Tomasz Mizioch – przedstawiciel Koła Naukowego Prawa Administracyjnego. Była to okazja do zapoznania się z następującymi tematami:

Konferencję zakończyła krótka dyskusja.

W ramach podsumowania – chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy postanowili oddać krew, uczestnikom konferencji – w tym studentom i kadrze WSOWL, wszystkim prelegentom, których różnorodność – mamy nadzieję, pozwoliła na szerokie ujęcie tematyki ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego i zaspokojenie Waszej ciekawości. Szczególne podziękowania kierujemy do podmiotów, które podjęły się objęcia honorowego patronatu nad Naszym wydarzeniem:

Ponadto całe przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz środków krajowych w ramach projektu NOJAK.


 

Zachęcamy również do odwiedzania naszej GALERII


 

Opracowała nasza Pani Sekretarz Emilia Biel

« 1 z 5 »
Przewiń do góry