STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. SYSTEM RATOWNICTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W WARUNKACH POKOJU I STANACH NADZWYCZAJNYCH

dodano 2 marca 2016, o godzinie 11:36

logotyp23 marca 2016 r. w godz. 10:00 – 16:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w auli nr 7 odbędzie się studencka konferencja naukowa pt. „System ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w warunkach pokoju i w stanach nadzwyczajnych”. Spotkanie poświęcone będzie prawnym i praktycznym aspektom ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele: GOPR, WOPR, ratownictwa górniczego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sił Zbrojnych RP, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacji ITAKA.

Podczas konferencji zostanie przeprowadzona akcja krwiodawstwa, koordynowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Wydarzenie, organizowane przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego UŚ we współpracy z Kołem Naukowym Publicznego Prawa Gospodarczego UŚ oraz Kołem Naukowym Prawa Administracyjnego UŚ, odbędzie się w ramach projektu „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Szczegółowe informacje na temat konferencji: www.facebook.com/events/879916488783611

oraz akcji krwiodawstwa: www.facebook.com/events/203720769985389

Zapraszamy Serdecznie!

Zarząd Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Plakat-konferencji-1 Plakat-konferencji-2

Przewiń do góry