WEZWANIE DO BEZWZGLĘDNEJ DYSCYPLINY PRZY REALIZACJI KURSÓW PROJEKTU NOJAK

dodano 10 lipca 2015, o godzinie 21:58

Moi Kochani Uczestnicy Projektu NOJAK!

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą, aby Ci z Państwa, którzy uczestniczą w kursach i szkoleniach informowali mnie o każdym przypadku absencji w kursie lub szkoleniu, co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem nieobecności. W przypadku kursów długoterminowych kilka osób nie przybyło na zajęcia czerwcowe mimo wcześniejszego podania terminu i nie dało znaku co jest tego powodem. Nie wiemy więc co się dzieje, czy jest to definitywna rezygnacja, czy czasowa przerwa uczestnictwa w zajęciach uzasadniona racjonalną przyczyną.

Jakkolwiek rozumiem, iż są to dla Państwa miesiące wakacji lub zgodnie z duchem czasu tzw. working holidays, niemniej przypominam, że termin zajęć (w tym także ten z końca czerwca) był Państwu podany z bardzo dużym wyprzedzeniem. Absencja bez wcześniejszego usprawiedliwienia jest więc w tym wypadku sporą niefrasobliwością, zwłaszcza, że uczestniczą Państwo w zajęciach finansowanych ze środków publicznych. Stosownie więc do komunikatu, którzy wszyscy Uczestnicy otrzymali na indywidualne konta, proszę wszystkich nieobecnych o osobisty kontakt mailowy i wyjaśnienie swoich dalszych zamierzeń. Brak kontaktu może skutkować podjęciem działań dyscyplinujących.

Czekam cierpliwie, ale nie będzie to trwało wiecznie  

Wasz Zawsze Czujny

Koordynator Projektu

dr Robert Netczuk

(valar morghulis)  

Przewiń do góry