WEZWANIE DO POTWIERDZENIA WOLI UDZIAŁU ALBO REZYGNACJI Z UDZIAŁU W KURSIE

dodano 18 lutego 2015, o godzinie 16:59

Wielce Szanowni Państwo Uczestniczący w Projekcie!

W dniu wczorajszym rozpoczęto pierwsze zajęcia merytoryczne w ramach kursów instruktorskich:

Z prawdziwym żalem zawiadamiam Państwa, że ponownie na zajęciach nie stawili się:

instruktor surwiwalu

 1. Jakub B. (nr indeksu 295150)
 2. Marta D. (nr indeksu 300820)
 3. Robert F. (nr indeksu 300260)
 4. Magdalena G. (nr indeksu 295157)
 5. Daria K. (nr indeksu 294045)
 6. Wirginia W. ( nr indeksu 2977411)

instruktor samoobrony

 1. Katarzyna G. (nr indeks 298707)
 2. Lyudwik H. (nr indeks 304935)
 3. Aleksander L. (nr indeks 300509)
 4. Anna Ś. (nr indeks 300306)
 5. Karolina W. (nr indeks 293537)

W związku z powyższym wnoszę o niezwłoczne pisemne potwierdzenie przez Państwa wyżej wymienionych woli dalszego udziału w kursach. Trwająca absencja powoduje bowiem, iż nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy Państwo nadal mają chęć udziału w kursie, czy też absencja jest dorozumianym oświadczeniem woli wyrażającym rezygnację. Przypominam, iż w przypadku, gdyby Państwo z uwagi na uzasadnione przyczyny zrezygnowali z udziału w kursie, dalszym niezbędnym krokiem jest wylogowanie się z listy uczestników z systemie USOS i umożliwienie zalogowania się innym chętnym. W przeciwnym wypadku, trwający stan niepewności może spowodować, iż osoby pragnące uczestnictwa, nie będą mogły uzupełnić listy i nadrobić zaległości wynikających z bieżącej realizacji programu zajęć . W konsekwencji możemy bezpowrotnie utracić możliwość dalszego finansowania Państwa udziału w kursach już rozpoczętych bez Państwa udziału finansowego.

Przypominam, że w przypadku kilku osób, absencja nastąpiła „w warunkach recydywy”. Uprzedzam, iż brak jednoznacznych oświadczeń z Państwa strony może wywołać konsekwencje przewidziane w Regulaminie. 

Z wyrazami szacunku

Wasz Koordynator Projektu

dr Robert Netczuk  

 

Przewiń do góry