ZAPROSZENIE DO SEKCJI SPORTOWYCH AZS UŚ

Szanowni Państwo Uczestniczący w Projekcie!

Przypominam, że niezależnie od starań na rzecz rozwoju duchowego, Uniwersytet Śląski, poprzez działalność Akademickiego Związku Sportowego, prowadzi także działalność wspierającą Państwa rozwój fizyczny. W ramach AZS UŚ mają Państwo dostęp do ponad 52 sekcji sportowych, w tym 8 sekcji sportów i sztuk walki. Oprócz możliwości rozwoju fizycznego, udział w sekcji jest także cennym uzupełnieniem umiejętności sportowych dla osób zainteresowanych udziałem w nieodpłatnych kursach instruktorskich przewidzianych dla Państwa w ramach projektu NOJAK:

  1. Kurs instruktora survivalu,
  2. Kurs instruktora samoobrony,
  3. Kurs instruktora strzelectwa sportowego,
  4. Kurs instruktora Point Shooting Tactical System.

Przypominam, że zdobycie kwalifikacji instruktorskich pozwala na zdobycie dodatkowych punktów podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Pragnę także podkreślić, iż jedną z sekcji dostępnych dla Państwa jest sekcja LACROSSE prowadzona przez Pana mgr Macieja Bożka. Jestem głęboko przekonany, że udział w sekcji prowadzonej przez Pana Macieja, będzie udanym połączeniem praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu psychologii oraz umiejętności sportowych.

Serdecznie zapraszam 

Wasz Koordynator Projektu

Robert Netczuk 

http://azs.us.edu.pl/index.php/sekcje-azs

 

POROZUMIENIE Z ŚLĄSKIM KOMENDANTEM WOJEWÓDZKIM POLICJI

W dniu 29 pażdziernika 2014 roku, Jego Magnificencja prof. dr hab. Wiesław Banyś Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zawarł porozumienie o współpracy z Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach – Panem nadinsp. Krzysztofem Jaroszem. Porozumienie jest podsumowaniem wieloletniej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, a Śląskim Garnizonem Policji oraz ma na celu stworzenie podstaw formalnoprawnych do rozwoju nowych form kooperacji pomiędzy Stronami pozrozumienia w obszarze nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie oraz sportów i specjalności obronnych. Ideą przewodnią porozumienia jest nawiązanie i rozwój współpracy poprzez synergię działań badawczych Uniwersytetu Śląskiego, z działalnością Policji w obszarze rozpoznawania, wykrywania  oraz ścigania przestępstw i wykroczeń oraz innych przejawów dezorganizacji życia społecznego.

 

OBJĘCIE HONOROWEGO PATRONATU NAD PROJEKTEM PRZEZ POLSKĄ PLATFORMĘ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, iż w dniu 27 sierpnia 2014 roku, honorowy patronat nad projektem i konferencją, objęła Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego powstała w celu stworzenia zintegrowanych narzędzi technologicznych i informatycznych, wspomagających działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Jednocześnie pozwala ona na zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorami nauki, badan i rozwoju oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa.

Projekty badawcze Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego stwarzają również możliwość skutecznego oddziaływania na szeroko rozumiane bezpieczeństwo europejskie. Prace PPBW cieszą się aprobatą i wsparciem władz państwowych, w tym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działania Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego są unikalną inicjatywą naukowo-badawczą w Unii Europejskiej, wysoko ocenianą przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych na XII Kongresie tej organizacji poświęconym “Zapobieganiu Przestępczości i Sprawiedliwości Karnej”, który odbył się w Federacyjnej Republice Brazylii.

Przewiń do góry