WYCIECZKA DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH

dodano 12 stycznia 2015, o godzinie 04:18

Sprawozdanie z podróży studyjnej do Szkoły Policji w Katowicach

W dniu 18 grudnia 2014 roku, odbyła się podróż studyjna Studentów specjalności Bezpieczeństwo Wewnętrzne (kierunek Administracja) do Szkoły Policji w Katowicach. Wycieczka odbyła się dzięki uprzejmości Komendanta Szkoły Policji w Katowicach – Pana insp. Jarosława Kalety, który po raz kolejny zaprosił Studentów Wydziału Prawa i Administracji do zwiedzenia Szkoły. Celem wyprawy, było zapoznanie Studentów Specjalności Bezpieczeństwo Wewnętrzne ze specyfiką naboru i służby w Policji oraz przybliżenie problematyki taktyki interwencji oraz stosowania środków przymusu.

Przewodnikiem Korpusu Ekspedycyjnego był wybitny przedstawiciel Zakładu Nauk Prawnych i Taktyki Kryminalnej oraz wieloletni przyjaciel Wydziału Prawa i Administracji UŚ – Pan komisarz Cezary Kapkowski. W ramach wizyty uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia tzw. miasteczka symulacyjnego, w którym zaprezentowano pomieszczenia wraz z wyposażeniem i możliwościami jego wykorzystania w dydaktyce. Słuchacze mieli także możliwość uczestnictwa w symulacjach sytuacji służbowych policjantów pionu prewencji. Przeanalizowano także przypadki podejmowanych interwencji oraz zapoznano uczestników z problematyką pełnienia służby patrolowo-interwencyjnej. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie sali symulacyjnej, gdzie  zaprezentowano im pomieszczenia wraz z wyposażeniem i zapoznano z możliwościami jego wykorzystania w procesie dydaktycznym policjantów. Następnie grupa udała się na strzelnicę, gdzie oprócz prezentacji strzelnicy, zapoznano się z zasadami prowadzenia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego. W ramach tego punktu wizyty, przeprowadzono także pokaz broni wykorzystywanej przez Policję. Ostatnim punktem programu był trening technik interwencji przeprowadzony na sali gimnastycznej.

Wasz Koordynator Projektu

Robert Netczuk

Przewiń do góry