ZAKOŃCZENIE PROJEKTU NOJAK

dodano 16 czerwca 2016, o godzinie 09:53

Wielce Szanowni Pracownicy i Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach!

 W dniu 31 maja 2016 roku dobiegł końca projekt Nowa jakość edukacji bezpieczeństwo wewnętrzne oznaczony numerem FSS/2013/HEI/W/0049 i wsparty dofinansowaniem przez Fundację Rozwoju Szkolnictwa w wysokości 569 752,99 PLN (136 291,50 EUR). Projekt trwał od dnia 30 maja 2014 roku (tj. od dnia podpisania umowy) do dnia 31 maja 2016 roku. W związku z powyższym pozwalam sobie w celach poznawczych przedstawić Państwu skromne podsumowanie wszystkich założeń i efektów Projektu.

W ramach Projektu

I. Zorganizowaliśmy 3 kursy instruktorskie

 1. Kurs przygotowawczy do kursu instruktora strzelectwa sportowego
 2. Instruktor strzelectwa sportowego
 3. Instruktor surwiwalu
 4. Instruktor samoobrony

 II. Zorganizowaliśmy 3 kursy zawodowe

 1. kurs języka migowego (4 grupy!)
 2. kurs detektywa
 3. kurs kwalifikowanego pracownika ochrony

III. Zorganizowaliśmy 8 szkoleń krótkoterminowych

 1. pierwsza pomoc (3 grupy),
 2. kontrola ruchu osobowego,
 3. metody i środki ochrony portów lotniczych,
 4. ochrona obiektów wielkopowierzchniowych,
 5. strategie zapobiegania terrorystycznym zamachom bombowym,
 6. działania ochronne w strategii ochrony osób i mienia,
 7. warsztaty sabotażowe,
 8. przetrwanie sytuacji zakładniczej/kryzysowej

IV. W ramach projektu zorganizowaliśmy 2 konferencje naukowe:

 1. Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne
 2. Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa

 V. Utworzyliśmy Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zorganizowaliśmy 1 studencką konferencję naukową pt.: System ratownictwa i zarządzania kryzysowego w warunkach pokoju i w stanach nadzwyczajnych

VII. Współorganizowaliśmy ze Studenckim Kołem Naukowym Publicznego Prawa Gospodarczego 1 studencką konferencję naukową pt.: Prawo broni i amunicji

VIII. Odbyliśmy 4 podróże studyjne do:

 1. Szkoły Policji w Katowicach
 2. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 3. Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu
 4. Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim

 IX. Wydaliśmy 2 monografie pokonferencyjne pt.:

 1. Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne
 2. Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa

X. Opublikowaliśmy 4 podręczniki pt.:

 1. Administracyjne procedury kontrolne. Wybrane zagadnienia
 2. Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym
 3. Leksykon terminologii
 4. Postępowanie karne. Dynamika postępowania (podręcznik dla kierunku administracja)

Przy realizacji Projektu uzyskaliśmy patronat oraz wsparcie następujących instytucji:

 1. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 2. Rzecznik Praw Obywatelskich,
 3. Śląski Komendant Wojewódzki Policji,
 4. Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej,
 5. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
 6. Beskidzka Grupa GOPR,
 7. Wojewódzki Zarząd WOPR,
 8. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego,
 9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 

            Parafrazują wielkie dzieło kinematografii polskiej, którego tytułu nie będę przytaczać, pozwolę sobie jedynie na uwagę, że tym Projektem zamknęliśmy usta niedowiarkom. Pokazaliśmy, że to nasz Projekt i to nie jest nasze ostatnie słowo. W chwili obecnej bowiem uruchomiliśmy specjalność bezpieczeństwo wewnętrzne na kierunku Administracja na studiach 2 stopnia oraz kontynuujemy działalność naukową i dydaktyczną w ramach Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kontynuujemy współpracę z instytucjami, które wspierały nas w działaniach podejmowanych w związku z realizacją poszczególnych zadań Projektu. Czekamy także na możliwość kontynuowania działań w ramach Funduszy Norweskich w perspektywie finansowej 2016-2020.

             Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji założeń Projektu, a nawet do znacznego przekroczenia wstępnie zamierzonych celów pragnę serdecznie podziękować.

 

Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i dziękuję

Wasz Nieustraszony Koordynator Projektu

Robert Netczuk

Przewiń do góry